Buy Contact Lenses Online Colored Contact Lenses Best Contact Lenses Mac Makeup Wholesale Mac Lipstick Wholesale Cheap Mac Cosmetics Wholesale New mac makeup 2016 Toms Sko Salg 2015 Nike Free Billig Converse Sko Ecco Sko Vans Sko Vans Sko Vans Norge Nike Dame Sko Billige Toms Sko Nike free Dame Sko Billige Toms Sko Toms Sko Salg Toms sko salg 2015
Stichting Robin

Stichting Robin

Stichting Robin is opgericht op 18 oktober 2012 en is statutair gevestigd te Amsterdam.
Ons bezoekadres is Jacob Obrechtplein 1 in Amsterdam en bereikbaar via 020-3059000. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 56298358..

Bestuur

Het bestuur bestaat uit twee leden en wordt gevormd door:

  • Arthur Weijers
  • Alexandra Jankovich

Beleidsplan

Het beleidsplan bekijkt u HIER

Vergoedingsbeleid

De bestuurders verrichten hun werkzaamheden zonder bezoldiging.

Doelstelling

Stichting Robin heeft ten doel het doen van (eenmalige) giften aan natuurlijke personen met een minimaal inkomen casu quo vermogen, die in financiële problemen zijn of dreigen te komen door een externe omstandigheid die buiten hun invloedssfeer ligt en financiële noodhulp behoeven, en die de financiële middelen ontberen welke wel nodig zijn in een specifieke situatie, alsmede het doen van uitkeringen aan het algemeen nut beogende instellingen zoals bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen (dan wel een daarvoor in de plaats getreden regeling) en eventueel nader door de Belastingdienst te stellen voorwaarden, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, mits in het algemeen belang.

Derdenverzoeken worden niet in behandeling genomen

Het bestuur is zelf actief in het benaderen en selecteren van mogelijke kandidaten voor schenkingen en bijdragen. Verzoeken van derden daartoe worden niet in behandeling genomen.
Stichting Robin